071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de school. De MR volgt en adviseert over het beleid van de school en/of het schoolbestuur. Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meepraten over het reilen en zeilen op school. De MR heeft twee bijzondere bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht. De MR geeft onder meer instemming aan en advies over schoolzaken, zoals: het schoolplan, de inzet van teamleden, het nascholingsplan, het meerjarenplan, het ICT-beleidsplan, ARBO-zaken, het zorgplan.
Ongeveer zes keer per jaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen. De directeur van de school is ook bij de vergaderingen uitgenodigd. Een deel van de MR vergadering is openbaar. Wilt u als bezoeker het openbare deel van de vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom. U kunt zich, een week voor de vergaderdatum, aanmelden via een berichtje via SchouderCom. De vergaderdata staan in de agenda van SchouderCom.
De MR op onze school bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.


Van links naar rechts:
Kitty Mooijman (groep 8B, secretaris), Bas van Berkum (ouder), Nico Niersman (groep 6),  Alfred Veenman (ouder, voorzitter), Myléne Lovink (ouder).

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van ’t Klankbord vindt u in het MR-reglement. Hierin staat onder andere geregeld de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en de informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen de MR instemmings- of adviesrecht heeft.

Het jaarverslag van 2020-2021 is hier te lezen.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.
Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This