071-5314950
Wij zijn een SCOL school

MR-OR

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. In de personeelsgeleding hebben zitting: Debby Kuiper (groep 1/2b), Linda Gijsman (groep 1/2a) en Annet Stevens (secretaris, groep 4). In de oudergeleding hebben zitting: Lu Wang (ouder van Noralie en Lex), Tim Slagtveld (ouder van Evelien en Julia) en Alfred Veenman (voorzitter, ouder van Quinten en Liam).

De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht en initiatiefrecht. De MR volgt en adviseert het beleid van het schoolbestuur en de school. Een aantal keer per jaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen. De directeur van de school is hierbij uitgenodigd.

Een deel van de MR vergadering is openbaar. Wilt u als bezoeker het openbare deel van de vergadering bijwonen dan kunt u zich, minstens een week voor de vergaderdatum, aanmelden via een berichtje via Schoudercom. De vergaderdata staan in de agenda van Schoudercom.

De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich inzet bij activiteiten en feesten op school. Denk hierbij aan het organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerst, schoolreisje enz.

Pin It on Pinterest

Share This