071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Snappet

Snappet

Snappet wordt vanaf groep 4 ingezet. Dit schooljaar is er gestart met het verwerken van de leerstof in de groepen 4, 5 en 5/6. De komende jaren wordt dit uitgebreid, zodat uiteindelijk alle groepen 4 t/m 8 met Snappet werken.

Snappet is een manier van leren, waarbij de leerlingen na een instructie van de leerkracht individueel aan het werk gaan met het verwerken van de leerstof op een device. De juf of meester ziet direct in haar / zijn dashboard hoe dat gaat en kan hierdoor snel ingrijpen, opnieuw uitleggen of hulp bieden.

Op dit moment wordt er in de groepen zo gewerkt met rekenen, taal en technisch lezen. 

Pin It on Pinterest

Share This