071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Muziek

Muziek

Naast handvaardigheid, tekenen en drama besteedt ’t Klankbord ook elke week aandacht aan muziek.

Hiermee geven wij de leerlingen een kans hun passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Muziek is je emotie en je ontwikkelt je fantasie. Daarnaast wordt ook je motoriek getraind. De muziekles is tevens een ontspanningsmoment na een moeilijke reken- of taalles.

In de groep wordt regelmatig gezongen, maar daarnaast gaan de groepen om de week naar het muzieklokaal om onder begeleiding van Meester Han en de groepsleerkracht te oefenen met ritme, maat en toonhoogte. De leerlingen bespelen instrumenten, luisteren, zingen en genieten.

Pin It on Pinterest

Share This