071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Belangrijke links

Belangrijke links

 

Op deze pagina bieden wij u een aantal sites aan die op een of andere manier met ons onderwijs te maken hebben.

Onderwijsinspectie via Onderwijsinspectie

Passend Primair Onderwijs Leiden via PPO

Leerplicht via Rijksoverheid Leerplicht

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden via SCOL

Centrum voor Jeugd en Gezin Stevenshof via CJG

Onderwijsadvies via OA

Bureau Jeugdzorg

GGD

Thuis Op Straat via TOS

Wijkraad Stevenshof

De gids voor Voortgezet Onderwijs via VO-gids

Verwonderpaspoort

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This