071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school

Onze school

`t Klankbord is één van de scholen die vallen onder Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden en is gelegen in de Stevenshof. In schooljaar 2018-2019 zijn er ongeveer 250 leerlingen ingeschreven.

Ons motto “Een veilige en prettige plek voor uw kind nu; een basis voor uw kind in de maatschappij straks!”

Basisbehoeften:
1. Relatie: leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij, ze hebben het gevoel welkom te zijn, ze voelen zich veilig.

2. Competentie: leerlingen ontdekken dat ze de taken aankunnen die ze moeten doen en ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.

3. Autonomie: leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en keuzes te maken in het verwerken van de leerstof.

Kernwaarden:
1. Ontwikkeling en ontplooiing: wij leren van en met elkaar. Ieder kind leert. Wij hebben hoge verwachtingen en streven ernaar het beste uit ieder kind te halen; een optimale cognitieve ontwikkeling en een brede sociaal-emotionele groei. Wij benutten ieders kwaliteiten en respecteren hierin verschillen.

2. Betrokkenheid: kinderen, team en ouders zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede en veilige leeromgeving. We willen het ‘wij-gevoel’ versterken. Respect en passie helpen betrokkenheid te realiseren.

Pin It on Pinterest

Share This