071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs

Ons onderwijs

Basisschool ’t Klankbord is een moderne, gezellige school waar een enthousiast team onderwijs geeft met aandacht voor ieder kind. We schenken op school veel aandacht aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Daarnaast doen we ook veel andere activiteiten onder leiding van een vakleerkracht zoals handvaardigheid, gymnastiek, en muziek. In ons gehele onderwijs is aandacht voor onderwijsvernieuwingen. Onze maatschappij verandert voortdurend en daarmee ook ons onderwijs. Hieronder lichten wij een en ander toe.

21e-eeuwse vaardigheden

De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Dat mensen door internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een grote impact. Het werk van mensen verandert steeds. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband nodig heeft, de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Wij proberen op ’t Klankbord onze leerlingen zo op te leiden om in de toekomst goed te kunnen functioneren in deze steeds veranderende maatschappij en besteden dan ook veel aandacht aan deze 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid, zelfstandig werken, plannen, reflectie en samenwerken.

ICT en chromebooks, digitale geletterdheid

Wij gebruiken dagelijks in ons onderwijs chromebooks en tablets. Vanaf groep 4 beschikt ieder kind over een eigen tablet (groep 4) of een eigen chromebook (groep 5 tot en met 8). Kinderen werken met taal, rekenen en technisch lezen op hun chromebook of tablet. Lees hierover ook verder bij Snappet.
Daarnaast hebben wij een doorlopende digitale leerlijn, zodat in alle groepen steeds de passende digitale vaardigheden worden aangeboden. Hoewel basisscholen pas verplicht zijn vanaf schooljaar 2021-2022 het vak digitale geletterdheid aan te bieden, doen wij dat nu al wekelijks.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Binnen DaVinci werken we in de middagen thematisch en met een doorlopende en geïntegreerde leerlijn van groep 6 tot en met 8. Daarin komen naast de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) ook burgerschapsvorming, techniek en met name ook onderzoekend en ontwerpend leren aan bod. Bij onderzoekend en ontwerpend leren oefenen kinderen vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. Het belangrijkste doel van DaVinci is dat leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen die ze in een snel groeiende maatschappij nodig hebben. Bij het thematisch werken volgens DaVinci nemen we de talenten van kinderen als uitgangspunt. Leerlingen leren zelf op onderzoek te gaan en presenteren elkaar op veel verschillende en creatieve manieren wat ze geleerd hebben.

Engels

Engels wordt steeds belangrijker in de carrière van de kinderen van nu. Engels is de voertaal voor de communicatie met veel verschillende landen. Om leerlingen goed voor te bereiden op deze internationale samenleving is het belangrijk het Engels goed te beheersen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen de kinderen twee maal per week Engels.

Handvaardigheid en tekenen

Creativiteit vinden wij, ook sociaal gezien, enorm belangrijk. Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Het helpt je om om te kunnen gaan met veranderingen. Creativiteit maakt je een onafhankelijk, innovatief en democratisch burger. De handvaardigheidslessen voor groep 6 tot en met 8 zijn geïntegreerd in de DaVinci lessen (wereldoriëntatie).

Gym

Bewegen in het onderwijs is belangrijk. Het heeft een positief effect op de leerprestaties van kinderen. Naast dat gym leuk en ontspannend is, doe je het omdat bewegen allerlei goede gevolgen met zich meebrengt. Door te gymmen maak je kennis met en leer je meer over verschillende sporten en leer je op een goede manier met andere kinderen in spelsituaties om te gaan.
Twee maal per week hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 gymnastiek onder leiding van Danielle Prak. Eén les per week is een zogenaamde toestel-les. De tweede les is een spel-les. De kinderen van groep 1/2 hebben ook twee maal per week bewegingsonderwijs in ons eigen speellokaal.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This