071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Onderzoekend en ontdekkend leren

Onderzoekend en ontdekkend leren

Eigenaar zijn van je eigen leerproces helpt je bij een leven lang leren. Op de basisschool besteden we daar vanaf de eerste groep aandacht aan. Door te leren jezelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar kennis die antwoorden geeft op jouw vragen, werk je vanuit je eigen motivatie. Wat je nodig hebt om jezelf goede vragen te leren stellen, die je helpen bij het leren, ontdek je bij werkvormen van ‘leren zichtbaar maken’ op ’t Klankbord. Ook oefen je dit door oplossingen voor verzonnen of echte problemen te ontwerpen. In ons leeraanbod besteden we hier met de kinderen aandacht aan, zodat we hen prikkelen tot creatief denken.

In het technieklokaal werken de leerlingen onder andere met de ontdektorens. Het technieklokaal is een plek waar leerlingen worden uitgedaagd te onderzoeken en te ontwerpen. De wereld oriëntatie methode Da Vinci voor de bovenbouw biedt zelf al uitdaging te onderzoeken en ontwerpen, maar ook de ontdektorens zijn hierbij geïntegreerd. Als we bijvoorbeeld over de Grieken en Romeinen leren, komt bruggen bouwen aan de orde. Bij het thema Egyptenaren komt steenverbanden maken terug. Ook streven we na elk thema, wat ongeveer 13 weken duurt, een passend uitje te plannen. Dit kan bijvoorbeeld een museumbezoek zijn.

Pin It on Pinterest

Share This